SKOLER


En meget viktig oppgave som opplæringskontoret tar seg av er rekruttering til fagene. Gjennom informasjon ute i ungdomskolene og i den videregående skole. Her er det viktig å informere om hva det vil si å jobbe i de forskjellige yrkene og hvor det er mulig å få jobb og læreplass. På den måten håper man på at de som syntes dette virker interessant velger den rette linjen for dem.

Jåttå videregående skole


Image
Image

Jåttåvågveien 3, 4088 Stavanger
Tlf: 51 95 51 00
jaattaa-vgs@skole.rogfk.no

Hjemmeside
Bryne videregående skole

Image
Image

Hetlandsgata 27, 4344 Bryne
Tlf: 51 92 31 00
bryne-vgs@skole.rogfk.no

Hjemmeside
Karmsund videregående skole

Image
Image

Salhusveien 68, 5529 Haugesund
Tlf: 51 92 20 00
karmsund-vgs@skole.rogfk.no

Hjemmeside
Hauge videregående skole

Image
Image

Haugevegen 40, 4260 Torvastad
Tlf: 908 94 849
rektor@hauge-vgs.no

Hjemmeside