SKOLER


En meget viktig oppgave som opplæringskontoret tar seg av er rekruttering til fagene. Gjennom informasjon ute i ungdomskolene og i den videregående skole. Her er det viktig å informere om hva det vil si å jobbe i de forskjellige yrkene og hvor det er mulig å få jobb og læreplass. På den måten håper man på at de som syntes dette virker interessant velger den rette linjen for dem.

Jåttå videregående skole
Restaurant- og matfag

Image
Image

Jåttåvågveien 3, 4088 Stavanger
Tlf: 51 95 51 00
jaattaa-vgs@skole.rogfk.no

Hjemmeside
Bryne videregående skole
Restaurant- og matfag
Salg, Service og reiseliv

Image
Image

Hetlandsgata 27, 4344 Bryne
Tlf: 51 92 31 00
bryne-vgs@skole.rogfk.no

Hjemmeside
Karmsund videregående skole
Restaurant- og matfag

Image
Image

Salhusveien 68, 5529 Haugesund
Tlf: 51 92 20 00
karmsund-vgs@skole.rogfk.no

Hjemmeside
Gand videregående skole
Salg, Service og reiseliv

Image
Image

Hoveveien 2-4, 4306 Sandnes
Tlf: 51 92 26 00
gand-vgs@skole.rogfk.no

Hjemmeside
Godalen videregående skole
Salg, Service og reiseliv

Image
Image

Østre Ring 55, 4015 Stavanger
Tlf: 51 92 37 00
godalen-vgs@skole.rogfk.no

Hjemmeside
Strand videregående skole
Salg, Service og reiseliv

Image
Image

Ryfylkeveien 1914, 4120 Tau
Tlf: 51 92 55 00
strand-vgs@skole.rogfk.no

Hjemmeside
Dalane videregående skole
Salg, Service og reiseliv

Image
Image

Sjukehusveien 10, 4373 Egersund
Tlf: 51 92 38 00
dalane-vgs@skole.rogfk.no

Hjemmeside