OM OSS


Opplæringskontoret for restaurant og matfag i Rogaland  er et samarbeidorgan for flere bedrifter som i felleskap har påtatt seg opplæringsansvar.  Vårt mål er at rekrutteringen til fagene opprettholdes og at våre medlemsbedrifter er til en hver tid oppdaterte på læreplaner og utfører faglig god opplæring til våre lærlinger. Vi vil også bidra for at våre bedrifter og lærlinger har det bra under læretiden.
Image

Anita Løyning

Daglig leder

Bjødnabeen 10
4033 Stavanger
Telefon: 51 95 03 62
Mobil: 930 91 212

Kontakt
Image

Stian Nilsen

Opplæringskonsulent

Bjødnabeen 10
4033 Stavanger
Telefon: 51 95 03 62
Mobil: 941 97 200

Kontakt
Image

Maren Bejat

Opplæringskonsulent

Bjødnabeen 10
4033 Stavanger
Telefon: 51 95 03 52
Mobil: 481 57 288

Kontakt
Image

Caroline Øverland

Opplæringskonsulent

Bjødnabeen 10
4033 Stavanger
Telefon: 51 95 03 52
Mobil: 453 96 512

Kontakt
DETTE GJØR VI

Kontoret finansieres av lærlingtilskuddet ( 50 %). Opplæringskontoret er organisert som en non-profit organisasjon. Et eventuelt overskudd skal benyttes til ytterligere tiltak overfor lærlinger og instruktører, eller tilbakeføres til medlemsbedrifter.

Det er bedriftene som eier opplæringskontoret og styret i Opplæringskontoret består av 6 representanter fra medlemsbedriftene.

Læreplanen er blitt mer omfattende, og bedriftene påtar seg dermed et større ansvar, det er dette ansvaret opplæringskontoret er med på å bære. Samtidig med at ungdomskullene går ned, øker behovet for kompetente fagfolk og arbeidet med rekruttering til fagene og kvalitetssikring av opplæringen er viktigere enn noensinne.

Opplæringskontoret tegner kontrakten med lærlingen, og lærlingen får opplæring i en bedrift. Hvis det skulle oppstå konflikter mellom lærlingen og bedriften, kommer opplæringskontoret inn som megler og plasserer evt. lærlingen i en annen bedrift. Det vil si at bedriften ikke er tvunget til å beholde den lærlingen de har tatt inn hvis det viser seg at det ikke fungerer. Opplæringskontoret besøker lærlingen og bedriften minst to ganger i året og bistår med å følge opp opplæringsboka som er en dokumentasjon på hva lærlingen har vært igjennom.

Opplæringskontoret ordner alt det administrative rundt det å ha en lærling, blant annet tegning av lærekontrakten, melde opp til fagprøve, søker for bedriften slik at den blir godkjent som lærebedrift og organisering av eventuelle kurs hvis det er behov for det. Det kan være områder hvor det er flere bedrifter som ønsker at lærlingen skal få en opplæring i noe bestemt, da kan det organiseres. I tillegg kan det organiseres kurs for faglige ansvarlige hvor det blir gått igjennom hva som er dens oppgave.

En meget viktig oppgave som opplæringskontoret tar seg av er rekruttering til fagene. Gjennom informasjon ute i ungdomskolene og i den videregående skole. Her er det viktig å informere om hva det vil si å jobbe i de forskjellige yrkene og hvor det er mulig å få jobb og læreplass. På den måten håper man på at de som syntes dette virker interessant velger den rette linjen for dem.