Lærling


På VG1,  Restaurant- og matfag, har du muligheten 
til å snuse på mange yrker før du bestemmer deg for hva du vil satse på. Et hav av muligheter åpner seg om du har interesse for ett eller flere av disse yrkene. Du starter med VG1 og fortsetter året etter på VG2 innen den yrkesretningen som passer best for deg.

Image
Nytt utdanningsprogram

Når du søker deg inn på VG1 er dette opplæringens første år for de 12 restaurant- og matfagene. På VG2 velger du den yrkesretningen som interesserer deg mest. Gjennom begge årene får du anledning til å gjennomføre selvstendige prosjekt med fordypning i de av programfagene som virker mest interessante. Den praktiske delen av opplæringen får du på skolen og gjennom utplassering i en eller flere bedrifter.
Når du skal søke om læreplass er det viktig å vite at arbeidsgiveren er minst like opptatt av punktlighet, lavt fravær og at du er til å stole på - som gode karakter.

«Jobbgaranti»

Uansett hvilken retning du slår inn på etter gjennomført VG1, åpnes døren for gode utdanningsmuligheter. Om du føler at et annet av yrkene innen Restaurant- og matfag ligger mer for deg, kan du bytte uten at du må «rykke tilbake til start». Dette er mulig gjennom et utdanningsprogram som er meget fleksibelt, og noe av det mest matnyttige du kan tenke deg. Det er verdt å merke seg at flere av fagene har egne landslag med konkurranser både i inn- og utland.

 
 
VG1

Bringer deg opp på en plattform som gjør deg i stand til å velge og vrake mellom 12 fag innen restaurant- og matfaget. Disse fagene kan du lese mer om i denne brosjyren. Restaurant- og matfag gir deg svært gode valgmuligheter og en smakebit av en utdanning som gjør at du kan tilegne deg kunnskap innenfor flere retninger.

VG2

Gir deg muligheten til spesialisering innenfor den fagretningen du velger.
Læretiden i bedrift strekker seg over to år. Opplæringen avsluttes med fag- eller svenneprøve. Når prøven er bestått får du et bevis på at du har en yrkeskompetanse. Da er du fagarbeider! Dersom du ønsker å utdanne deg videre på høgskole eller universitet må du ta et år med allmennfaglig påbygging slik at du oppnår studiekompetanse.

Læretid

For å bli profesjonell kokk, servitor eller resepsjonsmedarbeider må du ta fagbrev. Det finnes gode utdanningsmuligheter over hele landet. Utdanningen er fireårig, hvorav to år foregår som opplæring i bedrift.

  • Videregående trinn 1 (Vg1)
  • Videregående trinn 2 (Vg2) kokk- og servitørfag
  • To års læretid i kokkfaget, servitørfaget eller resepsjonsfaget i bedrift
Se utdanningsløpet