Industriell matproduksjon


En fagarbeider i industriell matproduksjon jobber med masseproduksjon av mat. Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse.

Image

Vanlige arbeidsoppgaver for en Fagarbeider I industriell matproduksjon:

  • Starte og stille inn produksjonsutstyret
  • Styre produksjonen fra start til ferdig produkt
  • Rnkle reparasjoner og generelt vedlikeholdsarbeid
  • Utføre kvalitetskontroller gjennom laboratorieanalyser

Fagarbeideren må alltid tenke matsikkerhet og hygiene, og du jobber med avansert produksjonsutstyr. Du må ha kunnskap om råvarer, produksjonsmetoder og produksjonsutstyr og om HMS.

Som fagarbeider er du enten faglig ansvarlig for hele produksjonen eller for en del av en produksjonslinje.

Hvor jobber FagarbeiderE I industriell matproduksjon?

Som fagarbeider i industriell matproduksjon kan du jobbe innen hele mat- og drikkeindustrien med produksjon av mange ulike produkter.

Les mer om utdanningen