BAKER


Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk. Som baker lager du gjærdeiger til forskjellige brød- og kakeprodukter. Dette kan være blant annet brød, boller, bagetter og pizzabunner. Arbeidet gjøres enten manuelt eller ved bruk av maskiner. Noen bakere velger å spesialisere seg i større industribakeri som styres av store automatiserte produksjonslinjer (samlebånd), mens andre velger mindre håndverksbakeri som har mer varierte håndlagde produkter.

Image

Vanlige arbeidsoppgaver for en BAKER:

  • Lage gjærdeiger til ulike typer brød og småbakstprodukter
  • Vurdere pris og kvalitet på råvarer
  • Beregne deklarasjon (fortegnelse over varer) og næringsinnhold i de ferdige produktene
  • Sørge for god behandling, emballering og oppbevaring av råvarer og produkter
  • Tilpasse resepter og produksjonsprosesser

Bakeren må også rengjøre og vedlikeholde utstyret som brukes. Som baker er det viktig å ha god kunnskap om mathygiene.

Bakeren jobber gjerne om natta eller svært tidlig, slik at bakverket er klart når dagen starter. Du må derfor være forberedt på andre arbeidstider enn i mange andre yrker. Bakerfaget er et gammelt håndverk som er i stadig utvikling. Du må derfor kunne beherske råvareforståelse, utvise godt håndlag av den gamle skole og beherske den nyeste teknologien.

Hvor jobber BAKERE?

De fleste bakere jobber på bakeri eller konditori. I tillegg er det mulig å få jobb på industribakeri, butikkbakeri eller innenfor hotell- og restaurantnæringen. Noen bakere velger etter hvert å åpne eget bakeri og utsalg.

Les mer om utdanningen