Dato

tor apr 2022
Utløpt!

Tid

15:00

Årsmøte 2022 – Innkalling og dagsorden

Vi ønsker både daglige og faglige ledere hjertelig velkommen til årsmøtet. Gi tilbakemelding innen mandag 04.04. 2022 på e-post til anita@ofrm.no om dere har anledning til å delta.
Dagsorden:
1. Åpning
– Valg av møteleder
– Valg av referent
– Godkjenning av innkalling
– Valg av to personer til å signere årsmøteprotokollen i tillegg til møteleder
2. Årsberetning 2021 
3. Regnskap 2021
4. Innkomne saker 
5. Valg 
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, jfr. pkt 4 på dagsorden, sendes på e-post til anita@ofrm.no snarest og senest innen onsdag 13.  april 2022.
Vel møtt!
Vennlig hilsen
Helge Moe
Styreleder