SLAKTER


Slaktere avliver dyr og klargjør skrottene for videre bearbeiding. Som slakter tar du imot dyret på slakteriet og er med på hele prosessen med avlivning. Avlivningen ender med at den ferdige skrotten sendes videre i produksjonskjeden. Slakteren legger grunnlaget for kvaliteten i alle videre ledd av kjøttproduksjonen fra båsen til bordet.

Image
Vanlige arbeidsoppgaver for en slakter:
  • mottak, driving, oppstalling og avliving av dyr
  • gjennomføring av slakteprosessen på en faglig korrekt måte
  • klargjøring av skrottene for videre bearbeiding
  • uttak og behandling av biprodukter
  • bruk og vedlikehold av håndverktøy, maskiner og utstyr

Moderne slaktere er underlagt strenge etiske og hygieniske krav, som du må ha kunnskap om. Du må også ha kunnskap om dyrenes naturlige instinkter og bevegelsesmønster, gode kunnskaper innen anatomi, samt ha godt håndlag.

Siden slakteren benytter ulike håndverktøy og maskiner, er det også viktig å ha kunnskaper innenfor HMS.

Yrket innebærer en del tunge løft, så du bør være i god fysisk form.

Hvor jobber slaktere?

Som slakter kan du jobbe i moderne slakterier eller andre deler av kjøtt- og matbransjen.

Les mer om utdanningen