KOKK


Kokker jobber med å lage mat, sette opp menyer, planlegge innkjøp, velger ut råvarer, samt tilbereder mat og gjøre den klar for servering.

Image

Vanlige arbeidsoppgaver for en KOKK:

  • Velge ut, kjøpe inn og behandle råvarer
  • Tilberede kald og varm mat
  • Delta i konseptutvikling og planlegging av menyer
  • Vask og renhold av kjøkken

I det daglige arbeidet må kokkene ofte sette opp meny og planlegge innkjøp. Dersom du jobber i et stort kjøkken, vil du gjerne ha en kjøkkensjef som leder arbeidet og har ansvar for innkjøp og planlegging. Ved mindre kjøkken er dette oppgaver kokken gjør selv.

Noen steder vil hver kokk ha ansvar for en spesiell del av matproduksjonen, for eksempel å steke kjøtt, koke suppe, tilberede grønnsaker eller lignende. Ved større kjøkken er det ofte flere avdelinger, og arbeidet fordeles mellom kokker og assistenter.

I dette yrket må du ha god kunnskap om råvarer og råvarebehandling. Du må også ha god kunnskap om næringsinnhold, matsikkerhet, allergier og ulike dietter og om regelverk innenfor hygiene og HMS.

Som kokk må du regne med å jobbe turnus, noe som for mange innebærer arbeid på kveldstid, i helgene og på helligdager.

Man skiller mellom yrkesbetegnelsene institusjonskokk og kokk. Institusjonskokkene har spesialkompetanse for arbeid ved institusjonskjøkken, for eksempel i fengsel, på sykehus eller sykehjem.

Hvor jobber KOKKER?

Som kokk kan du arbeide på for eksempel restauranter, kafeer, bedriftskantiner, innenfor skipsfart og offshore, i store offentlige institusjoner (for eksempel på sykehus og i forsvaret), innenfor dagligvarehandelen, skoleverket og næringsmiddelindustrien.

Les mer om utdanningen