Kjøttskjærer


En kjøttskjærer skjærer ned hele dyreskrotter til fileter, biffer og produksjonskjøtt. Kjøttskjærerens arbeid begynner der slakteren har avsluttet sitt arbeid. Kjøttskjæreren skjærer ned skrotten til ferdige råvarer for videre produksjon eller salg, som fileter, biffer og andre kjøttstykker.

Image

Vanlige arbeidsoppgaver for en Kjøttskjærer:

  • Ta imot, veie og kontrollere skrotter
  • Nedskjæring av skrotter, og tilskjæring til fileter, biffer m.m standardisering og kvalitetssjekk av råvarer
  • Bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr

I dette yrket bør du være i god fysisk form. Du bør også ha kunnskaper om dyrets anatomi, råstoffenes egenskaper, sortering og skjæringsstandarder, stykningsbeskrivelse og analyser.

Det er viktig å ha solide kunnskaper om hygiene og renhold, og kjenne til lover og forskrifter som gjelder for faget. Du bør være oppmerksom på økonomi og unngå svinn.

Som kjøttskjærer arbeider du for det meste manuelt, med kniven som ditt viktigste arbeidsredskap, men med god hjelp av automatisk løfte- og tilbringerutstyr.

Siden du arbeider med håndverktøy og ulike maskiner, er det også viktig å ha kunnskaper innenfor HMS.

Hvor jobber KjøttskjærerE?

Det vanligste er å arbeide i en slakteribedrift, hvor du oftest spesialiserer deg på å skjære storfe, svin, lam eller fjørfe. Det finnes også mindre bedrifter hvor du gjerne deltar i flere deler av kjøttforedlingen.

Les mer om utdanningen