Institusjonskokk


Institusjonskokker lager mat ved institusjoner som sykehus, eldresentre og fengsler. En institusjonskokk er en kokk som arbeider på store institusjoner hvor det er lagt opp til effektiv produksjon av store mengder mat.

Image

Vanlige arbeidsoppgaver for en Institusjonskokk:

  • Velge ut, kjøpe inn og behandle råvarer
  • Tilberede kald og varm mat
  • Delta i planlegging av menyer
  • Vask og renhold av kjøkken

I dette yrket må du ha god kunnskap om råvarer og råvarebehandling. Du må også ha god kunnskap om næringsinnhold, matsikkerhet, allergier og ulike dietter og om regelverk innenfor hygiene og HMS.

Institusjonskokken skal kunne lage mat som gir positive opplevelser hos både friske og syke mennesker. I helse- og omsorgssektoren er institusjonskokken en viktig ressurs for å gi gode og næringsrike måltider. Yrket har utviklet seg ved at ernæring og helse har fått mer oppmerksomhet.

Som kokk må du regne med å jobbe turnus, noe som for mange innebærer arbeid på kveldstid, i helgene og på helligdager.

Ofte jobber du tett sammen med kostøkonomer i planleggingen av menyer. Yrket kalles også storkjøkkenkokk.

Hvor jobber Institusjonskokker?

Institusjonskokken jobber på større arbeidsplasser innenfor det private og offentlige. Eksempler på arbeidsplasser kan være sykehus, fengsler, Forsvaret, eldresentre og lignende.

Les mer om utdanningen