FERSKVAREHANDLER


En ferskvarehandler behandler og selger råvarer som sjømat, kjøtt og ost, og tilbereder mat til ferskvaredisken. Du gir også tilberedningstips til kunder.

Image

Vanlige arbeidsoppgaver for en Ferskvarehandler:

  • Vurdere og behandle ferskvare, deriblant tilskjæring og finstykking av kjøttråvarer og sjømat til salg i butikk
  • Ferdigstille retter til cateringvirksomhet eller ferskvaredisken
    produsere farse og deiger
  • Lage mat med hjelp av forskjellige typer verktøy, maskiner og utstyr
  • Presentere råvarer og ferdigretter på en delikat måte i disken
  • Kundeveiledning om tilberedelse og bruksområder av råvarene

Ferskvarehandleren må ha gode kunnskaper om alle typer ferskvarer, som for eksempel frukt og grønt, ost- og melkeprodukter, kjøtt og sjømat.

Det er viktig å ha solide kunnskaper om hygiene og renhold, og kjenne til lover og forskrifter som gjelder for faget.

I det daglige jobber ferskvarehandleren med både håndverktøy og mer avanserte maskiner. Derfor er det også viktig å ha kunnskaper innenfor HMS, og du må kjenne til lover og forskrifter som gjelder for faget.

Yrket kalles også fiskehandler eller butikkslakter.

Yrket innebærer en del tunge løft, så du bør være i god fysisk form.

Hvor jobber Ferskvarehandlere?

Som ferskvarehandler jobber du hovedsakelig i ferskvareavdelingen i større dagligvarebutikker eller spesialforretninger. Du kan også være ansatt i cateringvirksomheter, slakterbutikker, sjømatforretninger, eller i spesialavdelinger i pølsemakerier eller produksjonsbedrifter. Andre ferskvarehandlere jobber i eksport- og grossistnæringen.

Les mer om utdanningen