BUTIKKSLAKTER


Butikkslakteren bearbeider og selger kjøttprodukter.

Image

Vanlige arbeidsoppgaver for en BUTIKKslakter:

  • Bearbeide kjøttproduktene, deriblant tilskjæring og finstykking av kjøttråvarer til salg i butikk
  • Ferdigstille produkter til cateringvirksomhet
  • Kundeveiledning og salg

I dette yrket må du ha gode kunnskaper om råvarene og hvordan disse tilberedes. Butikkslakteren må også ha gode kunnskaper om alle typer ferskvarer, som for eksempel frukt og grønt, ost- og melkeprodukter og sjømat.

Det er viktig å ha solide kunnskaper om hygiene og renhold, og kjenne til lover og forskrifter som gjelder for faget.

I det daglige jobber butikkslakteren med både håndverktøy og mer avanserte maskiner. Derfor er det også viktig å ha kunnskaper innenfor HMS.

Yrket innebærer en del tunge løft, så du bør være i god fysisk form.

Hvor jobber BUTIKKslaktere?

Som butikkslakter jobber du hovedsakelig i ferskvareavdelingen i større dagligvarebutikker eller spesialforretninger. Du kan også være ansatt i cateringvirksomheter, eller i spesialavdelinger i pølsemakerier eller produksjonsbedrifter.

Les mer om utdanningen