Opplæringskontoret for restaurant matfag i Rogaland


Opplæringskontoret for matfagene er et samarbeidsorgan for flere bedrifter som i felleskap har påtatt seg opplæringsansvar. Vi har lærlinger i fagene slakter, butikkslakter, kjøttskjærer, pølsemaker, baker, konditor og industriell matproduksjon.

Vårt mål er at rekrutteringen til fagene opprettholdes og at våre medlembedrifter er til en hver tid oppdaterte på læreplaner og utfører faglig god opplæring til våre lærlinger. Vi vil også bidra for at våre bedrifter og lærlinger har det bra under læretiden.


I dag jobber vi sammen med
0
Medlemsbedrifter
0
vgs. skoler
0
LÆREFAG

LÆREFAGENE

Restaurant- og matfag - veien til det rette yrket!

Les også mer om fagene her

KURSPLAN VÅREN 2024

I regi av Opplæringskontoret for restaurant og matfag i Rogaland
 
Som lærling kan du i regi av oss delta på en rekke kurs og aktiviteter gjennom året. Kunnskap du nødvendigvis ikke får i din lærebedrift. Våre kurs omhandler alt fra teknikker i matlaging, innføringer i kompetansehåndboken og mye annet spennende. Ta en titt og meld deg. Som lærling gjennom oss er alt dette gratis.

april 2024
23 april
09:00 - 14:00

Fisk og farse

mai 2024
06 mai
09:00 - 14:00

Sjokolade

06 mai
12:00 - 17:00

Fisk og farse

07 mai
09:00 - 14:00

Utbeiningskurs

Ingen arrangement funnet!
Last Flere

MEDLEMSBEDRIFTER


Her finner du en oversikt og direkte linker til medlemsbedriftene i Lærlingkompaniet Rogaland. Kanskje du en gang får fast jobb her.

Se bedrifter

SKOLER


Her finner du en oversikt og direkte linker til skolene i Rogaland som har Restaurant- og matfag. Lærlingkompaniet samarbeider tett med skolene om rekrutering, læreplasser og andre fagrelaterte saker.

Se skoler